Her er en oversigt over mine e-bogudgivelser.

Here is a list of my e-book releases.


 Professor Serien
Professoren er en nysgerrig Skotsk Hjortehund der helst skal vide alt. Hverdagens små mysterier bliver iagttaget og forklaret, og vi er med i de halvtossede hunde og deres heltossede menneskes hverdag og søgen efter svar og oplevelser.Professoren - flytter ind


Se demoversion - Klik her!
Professoren - går i skole


Se demoversion - Klik her!
Professoren - udforsker Skoven!


Se demoversion - Klik her!
Professoren - Kattemors Skattekort!


Se demoversion - Klik her! Mit Barns Billedbog serien
I denne serie vises en række fotos i udvalgte kategorier. Hvert billed er ledsaget af en kort læsevenlig tekst, der skal animere en begyndende læser til at relatere tekst og farver til billedet.Mit Barns Billedbog om Naturens Dyr


Se demoversion - Klik her!
Mit Barns Billedbog om Husdyr


Se demoversion - Klik her!Se alle mine udgivelser hos Saxo.com

Se alle mine udgivelser hos Amazon.com


Free Professor - e-book.     Gratis Professor - fortælling
Her er en gratis Professorfortælling, både på dansk og på engelsk. Dem må du dele med andre.
Here is a free Professor e-book. You may share this book withothers.
English version.


Get your free e-book here!
Dansk udgave.


Hent din gratis e-bog her!Se alle mine udgivelser hos Saxo.com

Se alle mine udgivelser hos Amazon.com


 The Professor Series
The professor is a curious Scottish Deerhound who prefers to know everything. All kind of small mysteries are observed and explained, and we follow the semi-crazy dogs and their total-crazy human's life and their search for answers and experiences.The Professor - moves in


Click here for a demo version!
The Professor - goes to school


Click here for a demo version!
The Professor - explores the Forest!


Click here for a demo version!
The Professor-
Cat Mum's treasure map


Click here for a demo version! The My Child's Picture Book series
In this series you see a series of photos in the selected categories. Each image is followed by a short easy-to-read text in order to animate a learning reader to relate the text and colors to the picture.My Child's Picture Book of Wild Animals


Click here for a demo version!
My Child's Picture Book of Domestic Animals


Click here for a demo version!See all my books at Saxo.com

See all my books at Amazon.comAlle billeder og tekster, og værker på disse sider er ophavsretligt beskyttet.
All pictures, texts and publications on these sites are protected by Copyright.
Copyright 2016 Kim Christensen

Tilbage til hovedsiden