Nødpenge

I tiden umiddelbart efter 1 verdenskrig var økonomien meget ustabil. I grænselandet valgte flere kommuner at indføre deres egne pengesedler. Disse var ofte præget af spørgsmålet Tysk - Dansk? Et spørgsmål der blev afklaret ved een folkeafstemning i 1920. Således var flere af sedlerne med tysk tekst på den ene side og dansk på den anden side. Selvom disse selder ikke længere er gangbar betalingsmiddel, har jeg fulgt Nationalbankens vejledning Brug af pengesedler og mønter som illustration. Dermed skulle spørgsmålet om gengivelse af pengesedler her på siden være afklaret. Af praktiske grunde gengives sedlerne ikke i naturlig størrelse, men deres mål er angivet.

50 Pfennig, Broager

Fra 1918, påstemplet serienummer 70907. Teksten er kun på Tysk, i gotisk skrift.
60x90 mm.

50 Pfennig, Broager

Fra 1919, Nu er der kommet en dansk og en tysk side af sedlen. Den danske side er patriotisk, mens den tyske side hæfter sig ved byens 55 års jubilæum som tysk.
61x90 mm.

1 Mark, Broager

Fra 1919. Teksten er på Dansk og Tysk, den tyske i gotisk skrift. Hver side tager på sin vis stilling til det forestående spørgsmål om egnens tihørsforhold. 87 år senere kan man stadig genskabe billedet fra den danske side af sedlen. Der er ingen Dannebrog der falder ned fra himlen, solen står lidt anderledes, skibet er større, og møllen er forsvundet. Men ellers er synsvinklen og stemningen den samme. 67x94 mm.

1 Mark, Broager

Udstedt 10. Februar 1920. Nu understreges tilhøsrforholdet til Danmark og Skandinavien, men i Grænselandets ånd er der også fortsat plads til det daværende tyske flag, sort-hvid-rød.
89x138 mm.

50 Pfennig, Dynt

Fra 1919. Dynt er en lille landsby nogle kilometer syd for Broager. He er igen en dansk og en tysk side. den danske side retter blikket mod nord, med motiver fra krigen i 1864, ruinerne af den sønderskudte Dybbøl Mølle ses i motivet. Sedlens tyske side retter blikket mod syd, hvor Broager Kirke, og Dynt Mølle ses i silhouet.
52x83 mm.

25 Pfennig, Flensburg

Udstedt 16. Januar 1920. Forsiden viser en tovtrækning, og opfordingen "Jungs holt fast" - knægte hold fast. Bagsiden bekendtgør at sedlen mister sin gyldighed såfremt den ikke indleveres til kommunekassen eller en benævnt bank inden en måned efter offentlig bekendtgørelse.
46x86 mm.

50 Pfennig, Skærbæk

Udstedt 10. April 1920, Sedlen bekendtgør at den mister gyldigheden såfremt den ikke indveksles inden en måned efter genforeningen.
63x104 mm.

20 Pfennig, Tønder

Udstedt 10. Februar 1920. I modsætning til andre nødsedler er denne ret politisk neutral.
63x98 mm.

50 Pfennig, Vojens

Udateret, med lokale motiver. Bekendtgør: Ugylldig 1 måned efter bekendtgørelse i modersmaalet. Trods sin danskhed er den trykt i Flensburg...
60x97 mm.

1 Mark, Vojens

Udateret, med lokale motiver, helt lig 50 pfennig sedlen. Det er gået stærkt med trykingen, den sorte farve er blevet trykt lige godt 2 mm ved siden af.
60x97 mm.

10 Pfennig

Udateret. Udstedt af Bank Deutsche Länder.
40x59 mm.

1000 Mark

I tiden omkring 1. Verdenskrig havde inflationen lidt travlt. Snart var Prennig ikke noget man talte om, men der måtte større sedler til i Mark.
85x159 mm.

20.000 Mark

Inflationen krævede mere, og her er en 20.000 Mark seddel.
92x159 mm.

2.000.000 Mark

Udstedt af Deutsche Reichsbahn. Berlin 20. August 1923. Teksten: Denne seddel modtages som lovlgt betalingsmiddel ved alle Deutsche Reichsbahns kasser, og indløses indtil 30. November 1923. Bagsiden er blank.
60,5x127,5 mm.

Afstemningskuvert

I forbindelse med Nødpengesedlerne er folkeafstemningen i 1920 blevet nævnt et par gange. Til denne folkeafstemning blev der til alle stemmeberettigede udleveret en kuvert med to sedler, en dansk og en tysk. Meningen var at man afleverede kuverten med den seddel som man ønskede - og smed den anden væk. Der var udstedt ordre til at alle ubenyttede stemmekuverter skulle destrueres. Men heldigvis blev dette ikke efterkommet helt.

Denne kuvert fik jeg i bytte for en fonografvalse den dag jeg lavede beretningen om Radio Stikoni, som findes her på siden.
© 2008 Kim Christensen

Tilbage