Forventet levetid for Irske Ulvehunde

Det er almindelig kendt at store hunde lever kortere tid end små hunde. Og at Irske Ulvehunde normalt ikke bliver ret gamle.

Men hvor længe lever en irsk ulvehund (IU)? Dette spørgsmål ville jeg finde et svar på, nu hvor jeg selv har sådan en i huset. Og det skal ikke være en statistik lavet af en opdrætterorganisation..

Der blev gennemlæst forskellige Regnbuebroer på internettet, for at finde levnedsforløb for ulvehunde. Jeg har kun inddraget europæisk opdrættede hunde, idet målsætningen i andre verdensdele kan være en anden. Der er såmænd forskelle nok i Europa.

I alt blev der indsamlet data for 60 ulvehunde.

Kilder:
Irish Wolfhound Point
Irish Wolfhound Club of Belgium
Irish Wolfhound International Forum

Regnbuebroer er ikke nødvendigvis repræsentative. De har kun eksisteret i 1-1½ årti, og der er kun registreret meget få hunde før den tid.

Jeg har holdt den gennemsnitlige levetid for hanner og tæver adskilt.

Noget overraskende gav den forventede levetid følgende:

Hanner: 6,8 år n=23 (23 deltagere)
Tæver: 7,2 år n=37
I alt: 7,1 år n=60


Ældste hanhund blev 12 år og 6 mdr.
Ældste tæve blev 12 år.

Fordelingen af opnåede levetider fordelede sig sådan:Vandret: Levealder.
Lodret: Antallet af hunde der opnåede denne alder.

Læser man denne artikel hos Wolfhouse ligger mine data ikke voldsomt uden for andre undersøgelser.
Når mine data er lidt højere end de danske kan skyldes at tyske og belgiske opdrættere har gennemført hjerteundersøgelser i mange år, dette har haft lidt svært ved at slå igennem i Danmark.
Læg mærke til den store forskel på middellevetid for irsk ulvehund og grand danois i artiklen!
Kun ved de færreste hunde fandtes der angivelser af dødsårsagen. DKM og kræft var de hyppigst nævnte, dertil kommer nogle lidelser som kun forekom i enkle tilfælde, og ikke er bearbejdet ydereligere.Orange = Kræft
Lilla = DKM
n=13 (13 deltagere)

Vandret: Den alder som hunden døde af sygdommen.
Lodret: Antal hunde.


Hunde mmed DKM havde en middellevtid på 7 år (6,95) n=4
Hunde med knoglekræft havde en midellevetid på 7 år (6,98) n=8

Påfaldende at disse værdier ikke ligger væsentligt under de generelle data. Dette kan skyldes at jeg har alt for få data, samt at en del af de hunde der er med i den store undersøgelse også er døde af disse årsager, men der bare ikke er nævnt noget om det.

For at se hvordan levetiden udvikler sig har jeg opdelt de indsamlede data efter fødeår, disse er inddelt i halve årtier, som f.eks. 1. Januar 1990 - 31. December 1994 osv.
Det har ikke altid været muligt at finde frem til fødeåret. Desværre findes der ikke mange registreringer af hunde født før 1990, fordi internettet ikke var så udbredt dengang. Beregninger af hunde født fra 1995-1999 er ikke mulig fordi der stadig lever hunde født i dette tidsrum, og middellevtiden derfor bliver for lav hvis man beregner den nu. Derfor er søjlerne efter 1995 gjort lidt gennemsigtige...


Vandret: Fødeår
Lodret: Levealder.

Lilla: Lavest forekomende levalder
Rød: Middelverdi.
Grøn: Højest forekommende levealder.
n= .... antal deltagende hunde i perioden.

Den meget høje middelværdi på 9 år i tiden 1990-1994 kan skyldes at der blev registreret en del meget gamle hunde, og at den hund der levede kortest, dog nåede at leve 5½ år.
For at få bedre beregninger må der flere data til. Værdierne før 1990 beror på bare 4 hunde, og er således ikke anvendelige.

I håb om at ovenstående kunne bruges til noget.

Ydereligere data er altid velkommen.


© Copyright 2008 Kim Christensen

Tibage